“Zulüm kıyamet günü karanlık (olacaktır).”

2) اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
İbn-i Ömer şöyle dedi:
Rasûlullah ﷺ mealen şöyle buyurdu:
“Zulüm kıyamet günü karanlık (olacaktır).”
[Buhâri 2447, Müslim 2579]

Hadisten çıkarılan faydalar:
1- Bu hadis zulmün haramlığına işaret eden delillerdendir. Ve bütün zulümleri kapsar. Onların en büyüğü ise Allah’a (Te’âlâ) şirk (ortak) koşmaktır. Allah (Te’âlâ) mealen şöyle buyuruyor:
«Çünkü Allah’a ortak koşmak (şirk), elbette büyük bir zulümdür.»
{Lokman Suresi 13 meali}

Allah (Te’âlâ) hadis-i kudsîde mealen şöyle buyuruyor:
“Ey kullarım, ben kendime zulmü haram kıldım ve onu sizin aranızda da haram kıldım.”

Zulmün haramlığı ve onun çirkin bir şey olması ile ilgili âyetler, hadisler ve eserler çoktur.

2- ibn Raceb der ki: Zulüm iki çeşittir:

Birincisi: Kendi nefsine zulüm:
Bunun en büyüğü şirktir. Zîra müşrik kişi yaratılanı yaratanın mertebesine kor ve böylelikle bir şeyi layık olmadığı yere koymuş olur.
Sonra bunu büyük ve küçük olmak üzere cinsine göre değişen günahlar izler.

İkincisi: Kulun diğerlerine zulmü:
Bu ister nefis (can) olsun, ister mal olsun, isterse ırz olsun.
Rasûlullah ﷺ veda haccındaki hutbesinde şöyle demiştir: Andolsun ki, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız size haramdır, bu ayınızdaki, bu gününüzün, bu beldenizdeki hürmeti gibi. [Buhâri 67, Müslim 1679, meali]

Ve Sahîh-i Buhâri’de (6534) mealen şöyle gelmiştir, Ebû Hureyre’den, Peygamber ﷺ şöyle demiştir:
“Kimde kardeşinin bir zulmü varsa, iyilikleri (hasenatları) alınmadan helalleşsin, onda (alınacak) iyiliği yoksa, kardeşinin günahlarından alınır ve ona yüklenir.”

{Tevdîhu’l-Ehkâm, Bulûğu’l-Merâm şerhi, Abdullah El-Bessâm, Hadis no. 1292}

Posted in Uncategorized.