Vahdeti vücut inancı

Şeyh Ubeyd El Cabiri -Hafizahullaah- Fi Zilaalil Kuran adlı kitabın hatalar içerip içermediğine dair soru sorulduğunda şöyle cevap verdi :İkincisi “Kul hu vallahu Ehad” ayetiyle alakalı olandır ki – kendim ve bazı diğer kardeşlerim okuduğunda Vahdetul Vücudu doğruladığını gördük ve onu Cebr’in fıkrini ifade ederken bulduk ki bu bir kişinin yaptığı herşeyi zorla yaptığını ve hiçbir iradesi olmadığı fikridir.

*( Ez Zilal :4/2328-12. baskı, Daarul Ilm Cidde)*.

Burda 3 noktayı belirtmem gerekiyor:

Birincisi : Seyyid Kutup – Allaah ona rahmet eylesin- burda hataladır ve eğer hayatta olsaydı ona bu hatasından dönmesi gerektiğinin vacib olduğunu söylerdik ve eğer yaşasaydı delilleri ona gösterildikden sonra hatasından dönmediği takdirde açıktan küfre düşerdi zira bu konular kişiyi kafir yapar çünkü bu sözler küfürdür.

İkincisi: Bizim için Seyyid Kutub’un ya da El Gazali’nin yada Mevdudi’nin yada Muhammed Kutub’un yada En Nadavi’nin kitaplarını onaylamamız caiz değildir yani onların islaam alimi olduğu bahanesiyle gençler için bu kitapların okunmasını onaylayıp onları diğer eserlerden engelleyemeyiz. Keza Et Turabi onuda bunların arasına koyun, hayatının ve ilm talebeliğinin ilk yıllarında olan birine bu kitaplar caiz değildir. Yoksa gençleriniz kardeşlerim Mutezile,Cahmi,vahdetu vücuda inanan bir kafir olarak yetişirki zavallı kişi bunun farkında bile olmaz.
Üçüncüsü: Her kimki bu kişilerin kitaplarını içindeki felaketleri bilmesine rağmen dağıtıyorsa işte o zaman vallaahi vallaahi onlar Ümmete ihanet içindedirler ve Ümmeti kandırıyorlardır ve korkarım ki bu hadis onlara uygulanır :

“Allaahın laneti bidatçıyı koruyanın üstüne olsun.” – İşte bunlar size Seyyid Kutupun ve Turabinin ve diğerlerinin kitaplarıyla ilgili 3 noktadır bunu benden kabul edin. *
*( Şeyhin 11/2/1413 H tarihli Yıkıma sebep olan yedi günahdan sakının adlı kasetinin 1. yüzünden alınmışdır)