Sünnet’e muhalif cemaatler

Şia

Hizbu Tahrir

El-Kaide

IŞid

Müslüman kardeşler

Tebliğ cemaati