Sıkıntılara sabr etmek ibadettir.

Posted in Uncategorized.