Şeyh Ubeyd el Cabiri Paris olayları hakkında konuşuyor!