Sahabe r.a hakkında sözleri

Soru: ” Sünni genclere Seyyid Kutub’un kitaplarinı özellikle Fi Zilaal Il Kuran ve Maalim Fit Tarikin okumalarını bu kitapların içerdiği yanlişliklardan ve sapkınlıklardan uyarmadan tavsiye eden bir kişi hakkında ne dersiniz?”

Cevap: ” Benim diyeceğim, Allah’ın bereketi üzerinize olsun, her kimki müslüman kardeşlerini Allah’a ve Peygamberine davette samimiyse o zaman o kişi insanları selefin tefsir eserlerini ve diğer kitaplarını okumaya teşvik eder. Bu kitaplar daha bereketlidir, daha yararlıdır ve halefin kitaplarından cok daha iyidir.

Seyyid Kutup’un eserlerine gelince… Allah’ın mağfireti üzerine olsun, o kitap birçok musibetleri içermekdedir, fakat umuyoruz ki Allah onu affetsin.
Onun Istiva ve “Kul Huvallaahu Ahed” tefsiri gibi birçok tefsiri ve Allah’in Peygamberlerinden birisini yakışıksız bir biçimde anlatması bu musibetlerden bazılarıdır.

Kaynak : Akvaal Ul Ulema Fi Ibtaal Kavaid ve Makaalat Adnan Arur adli kasetinden
Alim : Seyh Abdulaziz Bin Baz

Seyyit Kutup” Kutubun ve Şahsiyatun” adlı kitabı

Seyyit Kutup” Kutubun ve Şahsiyatun” adlı kitabının 242. sayfasında Muaviye b. Ebi Süfyan ve Amr b. el-As hakkında şöyle demektedir:
” Muaviye ve arkadaşı Amr, Ali`ye olan üstünlüklerini, kişilerin içini iyi bilmekle ve uygun zamanda en uygun bir şekilde davranma konusunda daha tecrübeli olmakla değil, her türlü silahı kullanmada özgür olmalarından dolayı kazanmışlardır. Buna karşılık Ali`nin ahlakı, onu verilen bu mücadelede sadece uygun araçları seçmede sınırlı kılıyordu. Muaviye ve arkadaşı yalana, sahtekârlığa, hileye, münafıklığa, rüşvete ve kişileri satın almaya meylederken, Ali bu aşağılık konuma inemezdi. Bu yüzden o ikisinin başarması ve Ali`nin kaybetmesi normaldi. Ama bu kaybetme öyle bir kaybetmedir ki, her türlü elde edilen başarıdan daha şereflidir.”
Allame Şeyh Abdulaziz b. Baz`a -rahimehullah- bu sözler okunup, soru sorulunca şöyle cevap verdi:
” Çok çirkin bir söz, bu çok çirkin bir söz, Muaviye ve Amr b. el-As`a sövmektir bu. Bu sözün tümü çok çirkin ve münker. Muaviye, Amr ve onlarla beraber olanlar müçtehittirler ve hata etmişlerdir. Müçtehitler hata etiklerinde Allah onları affeder.Allah bizleri de affetsin.
Soruyu soran kişi:” Muaviye ve Amr hakkında münafıklık kelimesini kullanması onları tekfir etme manasına gelmez mi?
Şeyh: Bu söz hatadır ve yanlıştır. Sahabelerden bazısına yada birine sövmesi münkerdir ve fısıktır. Sözün sahibine ahlak dersi verilmeli. -Allah bizleri korusun-. Ancak sahabelerin çoğuna söver yada onlara fasık derse mürted olup dinden çıkar. Çünkü sahabeler bu dinin taşıyıcıları, nakledicileridir. Onlara sövmek demek, dine dil uzatmak manasına gelir.

Soru soran kişi: İçinde bu türden sözler içeren kitaplar yasaklanmalı mıdır sizce?
Şeyh: Bu kitapların parçalanıp, yırtılması gerekir.
Şeyh: Bu söylenenler gazetede mi yayınlandı?
Soran kişi: Hayır, bir kitapta yayınlandı.
Şeyh: Kimin kitabı?
Soran kişi: Seyyit Kutup`un kitabında
Şeyh: Bu çok çirkin bir söz
Soru soran kişi: bu sözler onun “Kutubun ve Şahsiyatun” adlı kitabında geçmekte.
Riyazussalihin Şerhi, 1416.07.18 Pazar.
Admin’den Onemli Not: Makalede sozu gecen kitabin arapca baskisinin 242. sayfasinda bu bolum bulunabilir.
Iftira diyenlere duyurur, Iftira atmakdan ve iftiraya ugramakdan Allaah’a siginiriz.