Mülhitlere karşı hadis

İlhād ve Allah’ın dininden sapmaya karşı Peygamberimizin hadislerini yayma ve Sünneti beyan etmek.

Seyh: Ebū Osmān es-Sābūnī

Ebū Osmān es-Sābūnī (Rahimehulllah) “‘Akīdetü’s-Selef Ve Ashābü’l-Hadīs” (s. 302) isimli kitabında Fakīh Ebū Nasr Muhammed b. Sellām el-Belhī’nin şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Mülhitler için hadis dinlemesi ve hadisin isnadıyla rivayet edilmesinden daha ağır bir şey yoktur.”

Dipnot
Mülhit; Allah’ın varlığını ve ulūhiyetini inkar eden kimsedir.
Referans: Akīdetü’s-Selef Ve Ashābü’l-Hadīs
Anahtar Kelimeler:
Kategori: Sünnet Hadis

Posted in Uncategorized and tagged , , .