Kuran yaratılmış demesi

Şeyh Ubeyd El Cabiri -Hafizahullaah- Fi Zilaalil Kuran adlı kitabın hatalar içerip içermediğine dair soru sorulduğunda şöyle cevap verdi :

“Gerçekten bu güzel bir soru fakat benim kabiliyetim dışında şuan için zira bu kitap hatalarla dolu. Bildiğim kadarıyla Şeyh Abdullaah Ed Duveyş rahimahullaah o kitapda onun yaptığı tam 181 hatayı ortaya koydu.*
(El Mevriduz – Zalel fit Tenbic ala Ehtaiz Zilaal -yazar Abdullaah Ed Duveyş – 1. baskı,1408 hicri . Darul Ulyan el Kasim,Bureyde)

Ve bu kitaba bakınca bazı hataları gördüm. Bunlardan bir tanesi Taha Süresinin 4. ayetinin tefsiriyle ilgiliydi. Seyyid Kutup orda şöyle diyor :

Ve Kuran varoluş içinde bir fenomendir tıpkı dünya ve cennet fenomeni gibi, en ulu meleklerin birlikteliğinde inmiştir.

( Ez Zilal : (4/2328-12. baskı, Daarul Ilm Cidde)
Bunu anlamı nedir kardeşlerim – manası nedir…nerden biliyorsun Kuranın yaratıldığını? O zaman bizde deriz ki : Bak, bu “Kavni” (yaratılanlar içinde varolmak) kelimesinin anlamı nedir? Bu kelimenin anlamı onun yaratılmasıdır “Kun”(Ol) kelimesinden dolayı ki buda yaratıldığı anlamını çıkarır. Seyyid Kutub – Allaah onu ve bizi affetsin- buna inanıyor muydu – bu ayrı bir konudur- ama bu söylediği bir hatadır.