İNSANLARA NASİHAT EDİP, EZİYETLERE KATLANMAK

1) İbn-i Ömer dedi ki, Peygamber ﷺ mealen şöyle buyurdu:
“İnsanların arasına karışıp onların eziyetlerine katlanan mümin, insanların arasına karışmayıp eziyetlerine katlanmayandan daha hayırlıdır.”¹

Bu Hadis şu hususların beyanına delalet eder:

1. (İyiliği) Emretmek & (kötülüğü) yasaklamak ve öğretmek amacıyla insan içine karışmanın meşrûiyyeti, çünkü bunda büyük ecir vardır.

2. Allâh’a davet edene, iyiliği emredip kötülüğü yasaklayana zarar veren eziyete sabretmeye teşvik vardır ki, Allâh katında (onun için) ecir yazılır.

3. Yalnızlığın ve insanların arasına karışmaktan uzak kalmanın tehlikesi, çünkü bunda dinî ve dünyevî maslahatların kaçırılması vardır ve bu ikisinin en önemlisi dinî maslahatlardır.
Onlar;
• İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşma,
• iyiliği emretme ve kötülüğü yasaklama şiarının yapılması,
• hayırı gözeten ve ona yönlendiren refakatçilerin kazanılması.

{Allâme Şeyh Zeyd El-Medhali, ‘Avnu’l-Ehadi’s-Samed, Edebu’l-Mufrad Şerhi, s. 439}

¹{Müsned İmam Ahmed, Tirmizî (2507), ibn-i Mâce (4032), Şeyh el Elbâni silsile-i sahîhe’sinde sahihlemiştir (939), Hadisin lafızları değişiktir}

Posted in Uncategorized.