Hanefī Ālimlerin kabirler üzerine binalar yapmanın zararını beyān etmelerindeki gayretleri ve bu yapıların derhal yıkımına girişilmesine dair (irād ettikleri) nassları | (23)

Sonra şöyle demiştir: (Kişinin kabrin yanında kabirden bereket umarak namaz kılmayı istemesi, bundan nehyeden (yasaklayan) delilin varlığı gereği sonra da icmānın varlığı gereği, Allah’a ve rasũlüne düşmanlığın ta kendisidir. Ve bu kabirlerin ve üzerindeki kubbelerin yıkılması için derhal girişimde bulunması vāciptir. Zira onlar Mescid-i Dırār’dan daha zararlıdırlar, çünkü onlar Rasūl’ün emrine karşı gelinerek yapılmıştır. Peygamber Aleyhi’s Selātu ve’s Selām bunu yasaklamıştır ve yükseltilmiş kabirlerin yıkılmasını emretmiştir. Ve bunların kabir üzerine konulması ya da adak olarak konulması doğru değildir.

  Rūhü’l Meānī Tefsiri (15/238)

Referans: “Cuhūdu Ulema-i Hanefiyye Fī İbtāli Akāid’il Kubūriyye.”

Posted in Uncategorized.