Hakkımızda

Sitemize hoşgeldiniz

Bütün hamd ve senalar Alemlerin Rabbi olan Allah’u Teala’ya mahsustur. Salat ve selam Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e, onun pak ehline, bu ümmetin iftihar tablosu sahabilerine ve Kıyamet’e kadar onlara tabi olan müslümanlara olsun.

Şüphesiz Allah Azze ve Celle bu fani dünyada ölümü ve hayatı, hangimizin daha güzel salih amel işlememiz için yarattı.
Bu salih amellerin bizlerin görüş ve ictihadına bırakmayıp bilakis Peygamberler gönderdi. Muhakkak ki Allah bütün Peygamberleri; ‘Allah’ı ibadette birlemeyi ve O’na hiç bir şeyi ortak kılmamayı emretti.’
Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’de 23 yıllık peygamberlik görevinde, kulun kula değil yedi kat göğü ve yeryüzünü yoktan var edip Yüce Arşa istivâ eden Alemlerin Rabbine kulluğa-ibadete davet etti.

Bizler: İslam ile ilk şereflenen Muhacir ve Ensar ve onların yoluna samimiyet prensibi ölçüsünde ihsan ile tabi olan kimselerin rivayet ettiği hadisleri derleyip İsnat ve Senet, Cerh ve Tâ’dil süzgecinden geçirip ayıklayan dirayet sahibi dört mezhep İmâm’ın istinbat metodunu izleyen, dört mezhebin çizgisini takip eden, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat anlayışı üzere güncel meseleleri Muâsır Fakih Alimlerin; ‘İlim Allah ve Resûlu’nun buyurduğu ve Sahabilerin buyurduğudur ‘ anlayışından çıkmadan şerh ve izah eden, Selef’i Salih’in menheci istikametinde Küfür, Şirk, bid’at ve hurafelerle mücadele edip mukaddes Dinî müdafaa eden, Sırat’ı Mustâkim yolunda kalben ve bedenen toplanmaya-birleşmeye, ihtilaf ve tefrika-ayrılığa düşüp parçalanmaktan sakındıran basiret sahibi Alimlerin öncülüğünde, dâvet ve irşad etmeyi bir görev olarak kabul ederiz.