Cübbeli Ahmed’in getirdiği hadisten Şirk şüphesine red!