BULAŞICI HASTALIK (COVID-19) SEBEBİ İLE CENAZE HÜKÜMLERİNDEKİ KISITLAMALAR

BULAŞICI HASTALIK (COVID-19) SEBEBİ İLE CENAZE HÜKÜMLERİNDEKİ KISITLAMALAR
BİR
Bulaşıcı hastalıktan dolayı vefat etmiş kişinin guslü yapılamıyorsa, ölüye teyemmüm yapılır.
Teyemmüm nasıl yapılır?
İki elin içi toprağa sürülür. İki el ile ölünün yüzüne sürülür, sonra ellerinin üstüne sürülür. Sonra normalde yapıldığı gibi büyük kefenlere sarılır, cenaze namazı kılınır ve defnedilir.
(Mecmu’ Fatâvâ ve Makâlât Mutenevvi’a 13/123 Allâme Abdulaziz bin Bâz,
Fatâvâ fiy Ahkâm el-Cenâiz, Allâme Useymin s. 213-214)
İKİ
Hastalık sebebi ile kısıtlamalardan dolayı gusül veya teyemmüm yapılamıyor ise, 3 büyük kefene sarılır, cenaze namazı kılınır ve defnedilir. Bu Rasulullah ﷺ in cenazeyi bekletmeme ve acele etme emrinden dolayıdır: “Cenazede acele edin.” (Buhari, 1315)
Bulaşıcı hastalıktan dolayı meyyite (eldiven ile olsa dahi) dokunmaya izin verilmemesi, müslüman kişiye karşı yapılabildiği kadar görevlerin yerine getirilmesine engel değildir. Bu Allah’ın şu sözünden dolayı:
“Allah’a gücünüz yettiği kadar takvalı olun (emirlerine uyun, yasaklarından kaçının)…” (Teğâbûn Suresi 16). Ve Rasulullah ﷺ in şu sözünden dolayı: “Size bir emir verdiğimde, gücünüz yettiği kadar yerine getirin…” (Buhari, Muslim)
Yani Müslümanlar yapabildiği kadar dini vecibelerini yerine getirmeleri gerekir.
Müslümanların defin işlemlerini haftalarca ertelemek, yetkililerin kısıtlamaları kaldırmalarını beklemek doğru değildir. Bulaşıcı hastalıktan öldüğü düşünülen kişi için defin işlemlerini değiştirerek geciktirmek uygun değildir. Ve Rasulullah ﷺ in emrine riayet ederek defin işlemleri hızlandırılır ve geciktirilmez.
(Mecmu’ Fatâvâ ve Makâlât Mutenavvi’a 13/181-182 Allâme Abdulaziz bin Bâz,
Fatâvâ fiy Ahkâm el-Cenâiz, Allâme Useymin s. 77)
ÜÇ
Eğer meyyitin cesedi yetkililer tarafından plastik poşete (veya ceset torbasına) konulmuş ise ve resmi kısıtlamalar torbanın açılmasına müsade etmiyorsa, bundan dolayı ne gusül ne de teyemmüm mümkün olur. Bu durumda, ceset torbası ile 3 büyük kefene sarılır, sonra cenaze namazı kılınır ve defnedilir.
(Mecmu’ Fatâvâ ve Makâlât Mutenavvi’a 13/128-129 Allâme Abdulaziz bin Baz)
DÖRT
Bulaşıcı hastalıktan dolayı kısıtlamalar  kapsamında cenaze namazı için toplanmaya izin verilmiyor ise, yakın akrabalar dahi cenaze namazında bulunamıyorsa, küçük bir grubun cenaze namazını kılıp, defnetmesi caizdir. Cenaze namazında bulunamayanlar daha sonra, birkaç hafta içerisinde, küçük gruplar halinde ya da ferdi olarak mezarın yanında cenaze namazını kılarlar.
Bu burumda cenaze namazı kılan, mezarı kendisi ve kıble arasına alır ve normal cenaze namazı kılar. Rasûlullah ﷺ bunu gece ölmüş olup, sahabelerin Rasûlullah’ın haberi olmadan cenaze namazı kılıp, defnettikleri bir kadının mezarında  yapmıştır.
(Mecmu’ Fatâvâ ve Makâlât Mutenavvi’a 13/153 Allâme Abdulaziz bin Bâz)
BEŞ
Küçük gruplar halinde olsa da, cenaze namazında müslümanların imamın arkasında 3 saf yapmaları gerekir. Ebu Umâme hadisinde: “Rasûlullah ﷺ beraberinde sadece 7 kişi ile cenaze namazı kılmıştı. İlk safa 3 kişi yerleştirdi, ikinci safa 2 kişi, üçüncü safa 2 kişi daha yerleştirdi.”
(Tebarâni El-Kebir, no 7785, ve İmâm Muhaddis Elbâni “Ahkâm el-Cenâiz” de sahih olarak belirtmiştir.)
ALTI
Eğer meyyit yetkililer tarafından defnedildi ve cenaze namazı kılınmamış ise (bu özellikle müslüman olmayan ülkelerde olabilir), müslümanların kabrin yerini sormaları ve kabirde cenaze namazını yukarıda açıklandığı gibi kılmaları gerekir.
Eğer müslümanlar nerde defnedildiğini bilmezlerse, gıyabi cenaze namazı kılarlar. Tıpkı Rasulullah ﷺ in Habeşistan kralı Necaşi için yaptığı gibi. Cenaze namazı kılınış şeklinde değişiklik yoktur. Sadece meyyitin vucudu mevcut değildir.
YEDİ
Cenaze namazını, meyyitin gusl edildiği ve kefenlendiği odada kılmak caizdir. Cenaze namazının açık bir alanda, caminin dışında kılınması daha iyidir. Her ne kadar caminin içinde kılınması caiz olsa da.
(Mecmu’ Fatâvâ ve Makâlât Mutenavvi’a 13/157,163 Şeyhulislam Abdulaziz bin Bâz)
SEKİZ
Cenaze namazında saf düzeni değişmez. Ancak bulaşıcı hastalık bunu engelliyor ise, saf tutanlar aralarında ta
lep edilen boşluk mesafesini korumalıdır.
Bu Allah’ın şu sözünden dolayı:
“Allah’a gücünüz yettiği kadar takvalı olun (emirlerine uyun, yasaklarından kaçının)…” (Teğâbûn Suresi 16). Ve Rasulullah ﷺ in şu sözünden dolayı: “Size bir emir verdiğimde, gücünüz yettiği kadar yerine getirin…” (Buhari, Muslim)
DOKUZ 
Bir kabirde, ihtiyaç gereği, birden fazla kişi defnetmek caizdir. Özellikle vefat eden kişiler çok ve defnedilecek yerler az ise. Bu durumlarda Kuran’ı en fazla bilen kabre ilk olarak, kıble tarafına konulur. Diğerleri de yanına defnedilir. Alimler çoklu mezarda meyyitler arasında topraktan bir set/bariyer olması gerektiğini de beyan etmişlerdir.
(Fatâvâ fiy Ahkâm el-Cenâiz, Allâme Useymin s. 213-214)
(Yazan: Abu Khadeejah Addul-Wahid, Tarih: 04-04-2020)
Posted in Uncategorized.