Bayram Namazını Cemaat İle Kılamayan Ne Yapar?

Bayram Namazını Cemaat İle Kılamayan Ne Yapar?

Bu durumda bayram namazı evde kılınır mı?

Bu meselede ilim ehli ihtilaf etmiştir. Bazı ilim ehli, imam ve cemaat ile namazı kılamayan, kaza etmez ve evde kılmaz görüşündedir. Ebu Hanife, Zahiri mezhebinde Davud, Şeyhulislam İbn Teymiyye ve allâme Useymin bu görüştedirler. Kaçıran kişinin hükmü cuma namazının hükmü gibidir.

İkinci görüş ise imamın arkasında kılamamış ise, aynı sıfata göre kendisinin kılmasıdır. Mesela bayram namazını kaçıran kişinin hükmü gibi. Bu ilim ehlinden cumhurun mezhebidir. Malikî, Şafî, Hanbelî ve İmam Buhari’nin Sahih’inde tercihidir. İbn Munzir ve İmam İbn Bâz yönetiminde, allâme Afîfî ve allâme Gudeyyân üyeliğindeki Lecne ed-Dâime’nin fetvası da bu doğrultudadır. Bu görüş racihtir.

İmam Ahmed’e soruldu ve dedi ki: “Bayram namazını kaçıranın ehlini ve çocuklarını toplayıp kılmasında sorun yoktur.”

Namazı kaçıranın imamın kıldığı gibi eda etmesi müstehaptır. Lecne ed-Daime’nin fetvasında olduğu gibi hutbesiz kılar. İmam Malik, Şafî, Ahmed, Nehai ve diğerleri böyle der.

Allahu alem.

Kaynak: Prof. Dr. Şeyh Abdullah el-Buhari
http://T.me/sh_bokhary/2781

Posted in Uncategorized.