Allame Muhaddis Şeyh Abdulmuhsin el Abbadın, El Halebi hakkındaki sözleri!