5 | Cübbeli Ahmed’in getirdiği hadisten Şirk şüphesine red!