Hanefī Ālimlerin kabirler üzerine binalar yapmanın zararını beyān

Şeyh Dr. Şemsuddīn el-Afgānī Rahimehulllah.

Bağdat’taki hanefilerin müftüsü İmām Mahmūd el-Ālūsī (1270 h.), kabirlerin üzerine mescidler ve kubbelerin bina edilmesinin haramlığı ve bunların yıkılmasının vācip olduğuna, bunun (kabirler üzerine mescid ve kubbe yapmanın) Allah’ın lanetini mūcib olduğuna (Allah’ın lanetini gerektirdiğine), bunun geçmiş kāfirlerin fiilerinden olup, Allah’a şirk koşmanın sebeplerinden olduğuna ve büyük ve helāk edici günahlardan olduğuna, bu kabirlere yönelik ve onlar üzerinde namaz kılmanın, kabirlerle teberrük etmenin, tüm bunların büyük haramlardan olduğuna dair bir çok hadis irād etmiştir.

 

Referans: “Cuhūdu Ulema-i Hanefiyye Fī İbtāli Akāid’il Kubūriyye.” (s. 1642/ C. 3) Kategori: Tevhid / Uluhiyet / Kabirler

Posted in Uncategorized.